Styrelsens kontaktuppgifter

Styrelse

Thomas Hylvander, ordförande, thomas.hylvander@unilabs.com

Tommy Carling, vice ordförande, tommy.carling@scania.com

Ewa Strömberg, kassör, curhuset.ewa@gmail.com

Hans Ilebrand, styrelsemedlem, hans.ilebrand@projektel.se

Johanna Klahr, styrelsemedlem, Klahr_Brunet@hotmail.com

Emelie Ravelin, styrelsesuppleant, Emelie.holmstrom@hotmail.com

Björn Olbrich, styrelsesuppleant, olbrich@live.se

Christopher Söderström, styrelsesuppleant, Chris_soder@hotmail.com

 

Övriga uppgifter

Organisationsnummer 716402-3926 
Bankgiro 713-0933