Välkommen till Grundby-Kullersta

Du som är medlem i Grundby-Kullersta Vägsamfällighet är välkommen att skriva några ord här. Är det så att du vill ha kontakt med styrelsen så är du välkommen att ringa eller skicka e-post.
Ansvarig för hemsidan får meddelande om skrivningen i gästboken.

21. mar, 2021

Anna Forsberg

På tisdag 23/3 (7.30-8.00 ca är den preliminära tiden vi fått) kommer husleverans till Hagtorpsvägen. Begränsad framkomlighet!

Webbsida 23. jan, 2021

viggo Hansen

På onsdag och torsdag är det husleveranser på gång till Hagtorpvägen och det kan bli begränsad framkomlighet. På torsdag sker omlastning innan transport på Hagtorpsvägen.

Webbsida 31. mar, 2019

Anita Bergström

Håll till höger i kurvorna! En liten påminnelse, många gånger kör bilisterna gärna till vänster, det finns cyklister även i Grundby området. Speciellt vid Hyggeby och Vretbovägen! Några ser varken reflexväst, pannlampa eller cykel belysningen när det är
mörkt, så se upp i kurvorna, tack!

Webbsida 15. jan, 2019

Anders

Vilket fibernät kommer till slätviken.

Webbsida 8. jun, 2018

Marguerite

Ledarskapets uppgift är inte att sätta storhet i mänskligheten, men att framkalla det, för storheten är redan där.

8. mar, 2018

Tom Wigh

Hej!

Jag ser i årsredovisningen för 2017 att vägföreningen har slutit avtal med IP Only.

Vad innebär det?

7. sep, 2017

Tom Wigh

Fiber, finns ngn mer information?

11. mar, 2016

Roland Eklund

Årsmöte onsdagen 21 mars 2016 ??

9. mar, 2016

Roland Eklund

Efterlyser balans räkning per 2015-12-31.
2016-03-09/RE

8. mar, 2016

Bo Andersson

Hej!
Jag undrar om de som har ett permanent boende betalar mer i årsavgift?
Jag utnyttjar min sommarstuga 4 månader om året och har ej behov av av plogning m.m.
Med vänlig hälsning
Bo Andersson
0702-76 79 80

29. mar, 2015

Fredrik Pålman

Hej. Vi har hus på Slätviksvägen 32 och har förra året fått kommunalt vatten och avlopp. Eftersom marken på fastigheten lutar ordentligt så har vi en parkeringsplats som ligger i höjd med vägbanan.
Jag vet att detta är skrivet lite ”i sista stund”,
men bättre sent än aldrig 
Utanför vårt hus så har vägen grävts upp och sedan återställts. Innan arbetena med VA påbörjades så låg p-platsen verkligen i höjd med vägbanan. Vid återställandet har hela vägbanan höjts gentemot vår parkeringsplats och det
har blivit en liten nedförsbacke för att köra in. De som har gjort vägbygget har grusat ca en och en halv meter in på p-platsen så att det inte ska bli en kant att behöva köra över upp på vägbanan. Problemet som har uppstått är att när man ska ta sig ut på
vägbanan så är det lite uppförsbacke och när det då är is och snö blir det väldigt lätt att man slirar. Det har även hänt att bilars underrede har tagit i när de ska ta sig in och ut på platsen. Eftersom vi själva har rätt så små bilar med kort axelavstånd
så slipper vi själva detta problem än så länge.
Är detta något som vägsamfälligheten kan titta på och se om det går att åtgärda detta på något sätt?
Vi själva tycker att entreprenören borde ha ett ansvar att återställa som det såg ut innan och inte
åtgärda ett fel med att grusa en ”backe” på en privat tomt.
Mvh Fredrik Pålman / Eva Boberg
mobil 0704615131

16. mar, 2014

Tom Wigh

Grenar längs Slätviksvägen.
Enligt överenskommelse med entrepenören skulle grenarna ha tagits bort. Entrepenören har fått påminnelse om detta.
Tom Wigh
Kassör
Grundby-Kullersta vägsamfällighet

16. mar, 2014

Tom Wigh

Asfalteringen av Hunddalavägen.
Ärendet kommer upp på årsmötet.
Tom Wigh
Kassör
Grundby-Kullersta vägsamfällighet

Webbsida 14. mar, 2014

Ulf Jonsson


Asfaltering av Hundalavägen
Jag är besviken och väldigt ledsen för att asfalt har lagts på Hundalavägen och därigenom skapat förvåning, irritation och ilska bland flera av oss boende. Enligt min mening har ni i styrelsen visat prov på en makalös
okänslighet för och ointresse av vad föreningens medlemmar önskar. Jag själv representerar 3 av fastigheterna längs Hundalavägen. I tillägg så har jag pratat personligen med ytterligare 3 och indirekt har 3 andra uttalat att asfalt definitivt inte har stått
på någons önskelista. Dvs 9 av 13 fastigheter är emot asfalt och då har jag inte ens ansträngt mig att ta kontakt med några fler boende!

Jag läser i den lag som gäller för samfällighetsföreningar:
19 § Föreningen skall vid förvaltningen tillgodose
medlemmarnas gemensamma bästa. Varje medlems enskilda intressen skall även beaktas i skälig omfattning.

Jag ogillar asfaltläggningen främst därför att:
• En asfaltväg går stick i stäv med önskan att behålla en landsidyll. Jämför med ansträngningarna
som gjorts avseende den gällande detaljplanen. Det är INTE ett villaområde vi strävar efter.
• Asfaltvägen uppmuntrar till fortkörning för alla typer av fordon. Vi har tillräckligt med den typen av problem redan med grusväg.
• Säkerhet. Asfaltytan
kommer att bli glashal under höst, vinter och vår under kyliga kvällar och mornar. Det har redan visat sig att det är i princip omöjligt att ens gå på vägen under dessa förhållanden.

Jag har läst styrelseprotokollet där frågan om oljegrus/asfalt behandlades.
Jag läser att det enda beslut som togs var att ta in offerter, inget annat. Det finns inget beslut om att asfaltering ska verkställas. Dessutom saknas nödvändigt bakgrunds- och beslutsmaterial kring varför denna fråga överhuvudtaget behandlades. Finns detta
material någon annanstans? Styrelsen är så vitt jag förstår skyldig att inkludera sådant underlag i protokollet. Se nedan utdrag från stadgarna:

Hur ser beslut ut för vem som kan teckna firma? Kan enskild styrelsemedlem godkänna en offert, räkning
etc. eller behövs det två i förening? Och hur har det gått till när offerter togs in och uppdrag gavs i detta fallet?

Som jag ser det från denna första hastiga genomlysning så har ett antal formella fel begåtts.

Asfalten måste bort. Jag
har redan pratat med entreprenören som la dit asfalten och han bekräftade att det naturligtvis går att ta bort. Jag vill att den ska bort så snart som möjligt och definitivt senast till våren 2014 då vi alla vill vara ute i trädgårdarna. Det finns inget mellanläge,
eller hur? Antingen ingen asfalt eller asfalt kvar.
Jag vill också att de pengar, SEK 200,000 som spenderats ska återställas till föreningen. Det är ju trots allt medlemmarnas pengar.

Mitt förslag är därför att styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet
på årsmötet 2014 utan får i uppdrag att ta fram förslag till lösning. Därefter kan frågan om ansvarsfrihet åter tas upp vid ett extra årsmöte.

Ulf Jonsson


6. mar, 2014

Birgitta Forslund

Har mottagit kallelse till årsmöte.
Varför är ej balansräkning avs 2013 bifogad?
I höstas togs det ner grenar som stack ut för långt längs vägarna, varför ligger dessa kvar?
Anser att den som tar ner dessa grenar även skall frakta bort dessa.